+100%-
  • Teksto
  • Plus
  • Minus

Pag-unawa sa demensya at mga kaakibat nitong panganib

Ang Demensya ay isang pangkalahatang salita para sa set ng mga sintomas na sanhi ng mga sakit na nakakaapekto sa utak. Ang epekto ng demensya ay iba-iba para sa bawat tao, ngunit karamihan sa mga taong mayroon nito ay makararanas ng pagkawala ng alaala, pagkawala ng abilidad para magpasya at mag-isip nang tama, at pagbabago sa kanilang mood at pag-uugali.

Maraming uri ng mga demensya, tulad ng sakit na Alzheimer, ang may 3 mga katangian.

  • Progressive: Ang mga sintomas ay lumalala habang ang mga brain cell ay nasisira at kalauna’y namamatay.
  • Degenerative: Ang mga brain cell (neurons) ng tao ay humuhina o nasisira.
  • Irreversible: Ang pinsalang dulot ng karamihan ng uri ng mga demensya, kabilang na ang sakit na Alzheimer, ay hindi na maaaring ayusin.

PANOORIN ANG VIDEO NA ITO upang malaman kung paano nakakaapekto ang demensya sa ating lahat – Demensya sa pamamagitan ng Bilang”

Baka nais mong makakuha ng karagdagang kaalaman tungkol sa “Pag-unawa sa Demensya at mga kaakibat nitong panganib” mula sa aming Online Learning na kurso.

Palawakin ang kaalaman

Mga Frequently Asked Question

Ano ang pagkakaiba ng Alzheimer’s at demensya?
Ang salitang demensya ay ginagamit upang ilarawan ang set ng mga sintomas. Ang mga sintomas ng iba’t ibang uri ng demensya ay maaaring magkakaiba. Kabilang sa mga ito ang pagkawala ng alaala, pagkalito at pagbabago sa mood at pag-uugali.

Ang demensya ay maaaring sanhi ng iba’t ibang mga sakit. Ang sakit na Alzheimer ang pinaka-karaniwan. Ang demensyang vascular (vascular dementia), demensyang may Lewy bodies (dementia with Lewy bodies) at demensyang frontotemporal (frontotemporal dementia) ay kabilang sa iba pang mga sakit na nagiging sanhi ng demensya. Sa ilang mga kaso, ang demensya ay sanhi ng sakit na Alzheimer at alinman sa demensyang may Lewy bodies. Ito ay maaring matawag na magkahalong demensya (mixed dementia).
Palagi na akong nakalilimot ng mga bagay-bagay, mayroon ba akong Alzheimer’s?
Araw-araw, karamihan sa atin ay nakalilimot ng mga bagay-bagay, tulad ng pangalan ng mga tao o kung saan natin nailigay ang ating mga susi, ngunit ito ay normal na bahagi ng buhay at hindi nangangahulugang ito ay senyales ng Alzheimer’s o demensya. Sa demensya, ang pagkawala ng alaala ay mas malala kaysa sa paminsan-minsang pagkalimot – ito ay pagkawala ng alaala na nakakasagabal sa pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming mga dahilan kung bakit ang mga tao ay nagiging malilimutin. Maaaring makaapekto sa alaala ang gamot. Ang depresyon, pagkabalisa at kakulangan sa bitamina ay maaari ring maging sanhi ng pagkalimot kaya mahalaga ang maagang pagpapasuri. Kung ikaw ay nag-aalala tungkol sa iyong memorya, magandang ideya ang pakikipag-usap sa iyong doktor.
Paano ko mababawasan ang panganib ng pagkakaroon demensya?
Walang tiyak na paraan upang maiwasan ang demensya, pero alam namin ang ilang mga risk factor para sa demensya at ang mga ito ay maaaring mabago. Ang mga risk factor ay kagaya ng sa cardiovascular na sakit (tulad ng sakit sa puso at stroke). Sa pamamagitan ng isang malusog na pamumuhay at regular na pag-eehersisyo, maaari mong mabawasan ang panganib ng pagkakaroon ng ganitong mga sakit at maaari din nitong babaan ang panganib ng pagkakaroon ng demensya.

Upang manatiling malusog:
• Huwag manigarilyo
• Manatiling aktibo at mag-ehersisyo nang regular
• Panatilihin ang tamang timbang
• Magkaroon ng isang malusog at balanseng diyeta
• Uminom lamang ng alkohol sa loob ng inirekomendang limitasyon
• Kontrolin ang mataas na presyon ng dugo
• Panatilihing normal ang lebel ng kolesterol
Ano ang aking gagawin kung isa sa aking mga magulang ay may demensya?
Ang First Link® ay tumutulong sa pag-konekta ng mga taong may demensya at kanilang mga tagapag-alaga sa nararapat na suporta at edukasyon nang sa ganoon ang lahat ay maayos na mapamahalaan ang mga pagbabagong kaugnay ng sakit na ito.

Handog ng mga Alzheimer Society sa buong Ontario, ang First Link® ay tutulong sa mga taong may demensya at kanilang mga tagapag-alaga na:

• Maunawaan ang demensya, ano ang mga dapat asahan at kung paano ito pamahalaan
• I-handle ang mga sintomas ng demensya at mapabuti ang kalidad ng pamumuhay
• I-navigate ang health-care system at alamin ang tungkol sa mga serbisyo at suporta sa inyong komunidad
• Makipag-ugnayan sa ibang mga taong na may kaparehong karanasan
• Makatanggap ng patuloy na suporta upang sila ay magkaroon ng karagdagang kumpiyansa, kung sila ay may demensya o sila ay nag-aalaga ng isang taong may demensya

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa partikular na mga programa at serbisyo ng Alzheimer Society, magpunta sa www.AlzheimerOntario.ca.