Tatlo sa bawat limang taong may Alzheimer’s at iba pang mga sakit na kaugnay nito ang mawawala sa isang punto at, kadalasan, ito ay walang babala. Ang balanse sa pagitan ng kalayaan at kaligtasan ay maselan. Dahil ang pagkawala ay nakapagdudulot ng pagkabahala at maaaring maging mapanganib, ang pagkakaroon ng isang planong pangkaligtasan ay makakapagpabilis sa paghahanap sa nawawalang taong may Alzheimer’s o iba pang karamdamang kaugnay nito at .nakakabawas sa maaaring maidulot na pinsala

Maaaring isama sa planong pangkaligtasan ang paggamit ng mga locating device at pagrerehistro sa MedicAlert® Safely Home®, o hindi kaya sa talaan ng mga “vulnerable person” na suportado ng iyong .lokal na kapulisan o ng O

May mga pakinabang at mayroon ding hindi magagandang epekto ang pagkakaroon ng mga locating device. May mga taong ang tingin sa pagkakaroon ng mga aparatong ito ay nakakatulong upang mapabuti ang lagay ng kanilang personal na kalayaan at kaligtasan .“habang nabibigyan ng kapayapaan ng isip ang kanilang mga tagapagalaga. Para sa iba naman ay nililimitahan nito ang kanilang “privacy Ang paggamit ng locating device ay hindi dapat makabawas sa atensyong ibinibigay sa pagbabantay ng isang taong may Alzheimer’s .o iba pang sakit na kaugnay nito

Mahalagang ang mga taong babagong na-diagnose na may Alzheimer’s o iba pang sakit na kaugnay nito ay magkaroon agad ng diskusyon kasama ang mga taong importante sa kanilang buhay. Ang isang bukas na diskusyon kasama ang lahat ng taong nagmamalasakit ay makakatulong sa paggawa ng desisyon. Maaari ring humingi ng .suporta mula sa iyong lokal na Alzheimer So

icon

Baka nais mong magkaroon ng karagdagang kaalaman tungkol sa “Pakikipag-usap sa isang taong may demensya na maaaring nawawala” sa isa sa aming apat na 15 minutong mga Online Learning na modyul

Palawakin ang kaalaman